Latvijas jaunatnes čempionāts.

Latvijas Jaunatnes čempionāts telpās

Sacensības notiks 2017.gada 19.martā Grobiņas Sporta centrā, M.Namiķa ielā 2b, Grobiņā – https://goo.gl/maps/ZbgKBVwXgn12

Pirmpieteikumi – Dalībnieku reģistrāciju veic kluba atbildīgā persona Federācijas mājas lapā līdz 3.03.2017.

Atbildīgā persona – Eduards Lapsiņš 29266088