IFFA sacensības šaušanā ar loku “25 no 25” ( 04.03.2017, Aizpute )

 

Nolikums.
1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu Kurzemē, dot iespēju dalībniekiem jauki pavadīt brīvdienas.
2. Vispārējie noteikumi. Vērtējums notiks pēc IFAA loku klasēm pieaugušo, bērnu un jauniešu konkurencēs.
Šaušana notiks pēc IFAA noteikumiem 1xIndoors un 2xFlints. Dalībnieku skaits ierobežots 96.
3. Laiks un vieta. 2017. gada 4.martā Aizputē, Aizputes novada sporta centrā “LEJASKURZEME”, Ziedu ielā 7.
4. Dalībnieki. Sacensības atklātas.
5. Organizatori un vadība. Sporta klubs “BANDAVAS STRĒLNIEKI” sadarbībā ar Aizputes novada sporta centru “LEJASKURZEME”.

6. Sacensību programma:
9:00 – 9:45 – iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija.
9:55 – 10:00 – Sacensību atklāšana
10:00 – 12:30 – Šaušana vingrinājumā IFAA Indoor (pilnais, dalītais mērķis pēc izvēles)
12:30 – 13:30 – Pusdienas pārtraukums,
13:30 – 17:30 – Šaušana vingrinājums Flints divās maiņās, AB,CD atkal AB,CD (1 piešaudes sērija pirms katras maiņas pirmā Flinta sākuma).
Ap 18:00 – Apbalvošana.

7. Finansēšana – Dalības maksa pret ziedojumiem: bērniem 5 Euro, jauniešiem 7 Euro.
Dalības maksa pieaugušo konkurencēs pret ziedojumiem: 15 Euro, no kuriem 7 Euro tiek novirzīti 1.vietas ieguvējam katrā no pieaugušo loku klasēm.
8. Pieteikties līdz 03.03.2017. plkst. 12:00 forumā vai sūtot uz e-pastu: bandavasstrelnieki@gmail.com
9. Pieteikumi. Dalībnieki sacensību dienā ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli,
sacensību noteikumu un šaušanas drošības tehnikas nosacījumu zināšanu un to ievērošanu.
10. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta, vienāda rezultāta gadījumā notiek šaušana ar vienu bultu.

11. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem, medaļām un pārsteigumu balvām.
12. Papildnosacījumi. Obligāti maiņas apavi!

P.S. Nolikuma 6.punkts var tikt mainīts pamatojoties uz apstākļu sakritību!

Vārds Uzvārds Loka klase 18M 1.Flint Round 2.Flint Round Rezultāts
Vitaliy Zhukov VMFS-R 239 227 235 701
Jānis Valdmanis CMFS-R 276 216 229 721
Rainers Vitkus CMFS-R 250 185 184 619
Aleksis Burkevics CMBB-R 234 168 151 553
Artis Salna CMBB-R 213 170 179 562
Mārtiņš Strazdiņš CMBB-R 203 112 118 433
Kristaps Novads AMLB 233 212 212 657
Andis Šveicis AMLB 204 176 145 525
Andris Kuzņecovs AMLB 193 161 158 512
Jānis Bērziņš AMLB 108 112 75 295
Valdis Gaspersons AMLB 175 147 159 481
Andrejs Balodis VMLB 144 124 117 385
Andris Melecis AMHB 153 136 162 451
Jānis Ronis AMBB-R 177 162 161 500
Jānis Kants AMBH-R 224 176 177 577
Jānis Aigars AMFU 296 258 255 809
Toms Strazdiņš AMFU 288 262 254 804
Arturs Simanovičs AMBU 280 263 261 804
Muntis Mednis AMBU 259 234 236 729
Olga Neilande AFBB-R 201 107 115 423
Santa Morovska AFBB-R 202 187 188 577
Ineta Bērziņa AFBH-R 95 107 101 303
Dace Krēgere AFLB 173 176 178 527
Ilze Gromula AFLB 170 120 119 409
Ketija Nēringa-Martinsone AFLB 250 210 205 665
Ināra Liepiņa VFLB 61 68 45 174
Liene Melece VFLB 115 119 112 346
Nora Rone CFBB-R 242 147 180 569
Grēta Girvaite JFBH-R 139 120 115 374
Viva Medne JFBU 288 264 266 818
Kristīne Vallija Ruble JFBU 216 175 204 595
Julija Gaspersone AFBU 281 250 256 787