Garās distances Ventspils Olimpiskajā centrā (07.04.-09.04.2017.)

Rģistrācija šeit.

Dalībnieku saraksts šeit.

 

Garās distances Ventspils Olimpiskajā centrā
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi. Radīt iespēju sagatavoties vasaras garām distancēm , uzlabot personīgos rezultātus, popularizēt loka šaušanas sportu.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks pēc WA noteikumiem rekursīvo (R) un kompaktloku (C) klasēs pieaugušajiem un bērniem no 14.g.v., sievietes/vīrieši atsevišķā konkurencē, neaprīkoto (B) un tradicionālo (T) loku klasēs  bērniem no 14.g.v. un pieaugušiem – sievietes/vīrieši vienā konkurencē, ja piedalīsies 3 vai mazāk dalībnieki/-ces.
Vingrinājumi: rekursīvais loks (R) – 70m Round, kompaktloks (C) – 50m Round, neaprīkoto (B) un tradicionālo (T) loku klasēs 30m Round. MIX komandu cīņas.
Turnīrcīņas R, B, T lokiem SET sistēmā, C kumulatīvi.
3. Dalībnieki. Sacensības ir atklātas, var piedalīties visi sportisti atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām.
4. Vieta un laiks. 2017.gada 07.04.-09.04., plkst. 9:00 Olimpiskajā centrā “Ventspils”, vieglatlētikas manēžā, Sporta ielā 7/9, Ventspilī.
5. Vadība. Latvijas sporta loka šaušanas klubs “Odisejs” sadarbībā ar Latvijas Loka Šaušanas Federāciju un Latvijas klubiem.
6. Atbalstītāji. Ventspils pilsētas dome, OC “Ventspils”.
7. Sacensību programma:
07.04.2017.     20:00-22:00 – Oficiālā piešaude, reģistrācija, tehniskā komisija
08.04.2017.     09:00-09:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude (trīs piešaudes sērijas)
09.45-10:00 – Sacensību atklāšana
10:00 – Šaušanas sākums (70/50/30 Round)
13:30-14:15 _ Pārtraukums
14:15-18.00 – Šaušana/ MIX komandas,  turnīrcīņas
18:30-22:00 – Komercmačs (30/50/70m Round)
09.04.2016.    09:00-09:30 – Iesildīšanās (trīs piešaudes sērijas)
09:30-12:30 – Turnīrcīņas
12:30-13:15 – Pārtraukums
13:15 – Apbalvošana
8. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no Ventspils domes, Latvijas sporta loka šaušanas kluba “Odisejs” līdzekļiem un dalībnieku dalības maksām. Dalības maksa 15.00 EUR, bērniem 7.00 EUR. Komercmačs – dalības cena 20 EUR. Naudas sadalījums 1-3 vietas /50%/30%/20%.
9. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas archery.lv mājas lapā līdz 05.04.2017. Piešaudes laikā ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošu veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus (personu līdz 14 g. v. vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotie pārstāvji). Dalībniekam ir jāzina savas pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona sacensībās.
10. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc turnīrcīņu rezultātiem.
11. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. Ir iespējamas specbalvas.
12. Papildnosacījumi. Dreskods – izlases forma, kluba forma, sporta forma vai balta forma (dalībnieki džinsa auduma biksēs un kamuflēta auduma apģērbā startēt nedrīkstēs) un slēgta tipa sporta apavi.
13. Nakšņošanas iespējas un ēdināšana. Lūgums rezervēt vietas laicīgi ar norādi – loka šaušana.
Lielais prospekts 33, Ventspils, LV-3601,Tel. +371 636 28032,e-pasts: viesnica@ocventspils.lv, 1 vietas cena 12.00 EUR.
OC “Zītaru pica” kafejnīcā – pusdienas, vakariņas ,  cenas 4.00 -6.00 EUR.
Sestdien visas dienas garumā ir iespēja apmeklēt Ledus halli ar  atlaidi.
14. Latvijas sporta loka šaušanas kluba “ Odisejs” vadība brīdina – publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, iespējams arī citu organizatoram iesniegto informāciju un ir tiesīga veikt dalībnieku testēšanu ar alkometru.
Punkts Nr.7 var tikt mainīts atkarībā no sacensību gaitas un dalībnieku skaita. Par citām izmaiņām, ja nepieciešamas, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas – izšķirošā ir organizatora balss.